Motioner till årsmötet

Måndagen den 15:e mars är det dags för GAIS årsmöte. Nedan kommer 11mars.se att presentera några av de motioner som inkommit till årsmötet, motioner som styrelsen väntas yttra sig om på klubbens hemsida senare under veckan. 11mars.se tar inte ställning varken för eller emot någon av motionerna, utan presenterar dem i syfte att låta så många medlemmar som möjligt läsa dem omgående. Har du skickat in en motion och vill att vi presenterar även den på vår sida? Maila redaktionen@11mars.se så ordnar vi det.

Motion 1:

Motion mot införandet av VAR i svensk fotboll
Bakgrund: Föregående år författade vi en motion angående Video Assisted Referees (VAR). Redan då ansåg vi att det fanns klara grunder att ta tydlig ställning mot införandet av VAR inom svensk fotboll. Årsmötet ville dock invänta Svensk Elitfotbolls (SEF) utredning av VAR. Utredningen är nu färdig och den tar inte ställning till huruvida VAR ska införas eller inte. Den har inte heller kommit till några revolutionerande slutsatser om varför VAR skulle vara något positivt för svensk fotboll och därför anser vi fortfarande att GAIS bör arbeta emot införandet av VAR. Vi kommer nedan att sammanfatta utredningens slutsatser i fyra punkter samt även kommentera dessa.


Utredningen kommer alltså fram till:
1) Att VAR (sannolikt) innebär mer korrekta domslut, här hänvisas till en studie där man kommer fram till att “korrekta domslut” ökar med cirka sju procent (från 92% till 98% “korrekta domslut”).
2) Att det kommer att bli störningar i spelet med avbrott vilket stör matcherna och upplevelsen för åskådarna.
3) Kostnaden uppskattas till mellan 13 och 15 miljoner kronor per år. Med en engångssumma på tre-fem miljoner första året.
4) Att svensk fotboll riskerar hamna efter Europeisk fotboll, både med avseende på klubbarna och spelarna, men även domarna.


Vi anser angående 1) & 2) att själva frågeställningen kring korrekta domslut är problematisk utifrån framförallt två perspektiv. Det första är att många regler inom fotbollen från början inte är tänkta att bedömas utifrån millimeterskillnader, till exempel kan en offside avslöjas med VAR på grund av att en spelares halva axel är förbi sista försvararen – men är detta något vi anser vara poängen med offsideregeln? Vi tror att få går på fotboll för att reglerna tillämpas 100% korrekt. Tjusningen med fotboll är snarare att uppleva jubel tillsammans med kamraterna vid ett mål, eller att tillsammans förtvivlas över en miss. Införs VAR försvinner detta. För det andra, det finns otroligt många situationer där det är femtio-femtio situationer – vissa domare anser att det ska blåsas och andra inte. Det är bara att fråga sina kompisar när man kollar på fotboll, det är alltid någon som har en annorlunda åsikt angående ett domslut. Oavsett om bedömningen görs direkt eller efter videokoll så kvarstår faktumet att det är en bedömning som görs av domaren, det finns inte alltid ett solklart rätt eller fel, vilket gör videokollen betydligt mindre meningsfull.
3) Kostnaden är alltså 13-15 miljoner per år plus tre-fem första året. Vi anser att elitfotbollen i Sverige har betydligt större och viktigare frågor att satsa pengar på, här kommer några exempel:

  • Motverka matchfixning och spelberoende bland fotbollsspelare. Två problem som går hand i hand och som behöver stävjas.
  • Fasa ut konstgräset i (södra) Sverige. Detta kan göras genom att till exempel införa en fond eller liknande där arenaägare kan äska pengar för att införa natureller hybridgräs.
  • Mållinjeteknologi. Ett system som fungerar klockrent för att avgöra om en boll är över mållinjen eller inte, stämmer alltid och ger ett direkt besked till domaren.


4) Att svensk fotboll hamnar efter Europa är redan ett faktum sedan många år. Från i år har en C-division införts i Europa, Conference League, som har betydligt mindre prissummor och där det inte alls är säkert att VAR kommer att införas. Det är här de allra flesta svenska klubbar kommer att hamna vid Europaspel. Utöver det existerar även en mer filosofisk diskussion: vill vi ens vara en del av Europeisk superkommersialiserad fotboll som finansieras av oljediktaturerna i Gulfstaterna? Undertecknarna av denna motion ser hellre att Sverige arbetar för att vara en sund, demokratisk oas i den europeiska klubbfotbollen. Sen anför även utredarna att svenska domare hamnar efter ifall vi inte inför VAR. Detta anser vi vara ett löjeväckande argument – domarna ska arbeta för idrottare och inte tvärtom. Vi anser att VAR förstör det vackraste i fotbollen – betydelsen av ett mål. Aldrig mer kommer vi att kunna fira ett GAIS-mål på samma sätt igen om VAR införs. Meningen med fotboll – och i förlängningen med GAIS, kommer försvinna.
Utredningen:
https://www.svenskelitfotboll.se/wp-content/uploads/2021/01/VAR-rapport-2021-v6.pdf
Vi bifogar även föregående års motion för de som vill friska upp minnet.


Vi yrkar därför att..
… styrelsen får ansvar för att en skrivelse, som är tydligt emot införandet av VAR med ovanstående argument, författas och publiceras på hemsidan.
… GAIS alltid röstar nej till eventuella beslut angående ett införande av VAR i svensk fotboll.
… GAIS alltid tydligt tar ställning mot ett införande av VAR i svensk fotboll.
… GAIS ska arbeta emot ett införande av VAR i svensk fotboll


Josef Gullholm, medlem #7650
Joel Otterloo Kuronen, medlem #8412


BILAGA:
MOTION FRÅN 2020:
Motion mot införandet av VAR i svensk fotboll
Bakgrund: Det diskuteras allt oftare huruvida VAR (Video Assistant Referee) ska införas i svensk elitfotboll. Fördelarna sägs bli fler korrekta domslut, och därmed ett mindre fokus på domarnas prestation. Nackdelarna är långa pauser i spelet, att inte kunna fira ett mål förrän domaren kollat igenom en tv-repris. Och att obscena regelfel som att en tåspets är offside eller att en frispark borde getts till det ena eller andra laget flera minuter innan ett mål. VAR kan alltså sägas vara till för de som kollar på TV, inte de som väljer att stötta sitt lag på plats och uppleva känslor, fart och fotboll. Dessutom är det en väldigt stor kostnad, pengar som hade kunnat läggas på annat betydligt viktigare saker för svensk fotboll, som uppförandet av fler fotbollsplaner eller annan ungdomssatsning.

Ingenstans där VAR används fungerar det. När det ska användas eller inte går inte att sätta en bra och tydlig gränsdragning för. Med VAR har diskussionerna inte heller minskat, utan fokus bara flyttats från domarna till videodomarna. I Sverige med vår redan veka domarkår skulle vi dessutom behöva använda de som i dag inte anses hålla för att döma Superettan-fotboll till att sitta framför videoskärmar. Vi ser redan att ledande aktörer inom svensk fotboll så smått har börjat propagera för VAR. Men VAR förstör vår kära idrott. Vi kan inte tillåta detta i Sverige!


Vi yrkar därför att..
… styrelsen får ansvar för att en skrivelse, som är tydligt emot införandet av VAR med
ovanstående argument, författas och publiceras på hemsidan.
… GAIS alltid röstar nej till eventuella beslut angående ett införande av VAR i svensk
fotboll.
… GAIS alltid tydligt tar ställning mot ett införande av VAR i svensk fotboll.
… GAIS ska arbeta emot ett införande av VAR i svensk fotboll


Josef Gullholm, medlem #7650
Joel Otterloo Kuronen, medlem #8412

Motion 2:

Motion om att utreda ett nytt sorts medlemskap i GAIS
Sedan ett år tillbaka finns konceptet GAIS On, där folk kan välja att betala en viss summa till GAIS varje månad. Beroende på nivå ingår olika saker, såsom medlemskap, årskort och exklusiva youtube-klipp. I grund och botten en väldigt bra idé, där klubben får en stabil inkomst varje månad från de som vill och kan bidra med lite mer ekonomiskt. Vi föreslår dock att detta utvecklas och slås samman med medlemskapet, detta av två skäl: dels för att öka klubbens intäkter och dels för att ju större del av klubbens intäkter som kommer från medlemmarna, desto större demokratiskt makt får vi medlemmar. Eftersom detta är en mycket stor fråga och kommer kräva stadgeändringar föreslår vi att en grupp tillsätts med av styrelsen utvalda personer för att utreda frågan och komma med ett eventuellt förslag till nästa årsmöte. Motionärerna erbjuder sig att ingå i den här gruppen. Nedan följer några grundtankar om hur vi tänker oss att det ska gå till.
● Det ska alltid finnas kvar som alternativ att vara medlem i GAIS för en låg summa, precis som nu.
● De som vill ska dock kunna bidra med en summa månadsvis, precis som GAIS On.
● Detta ska inte utgå ifrån olika exklusiva förmåner, utan alla medlemskap är värda lika mycket, vad man än betalar.
● GAIS On och det extrajobb det innebär läggs ner, men samma summor strömmar förhoppningsvis in till klubben via detta medlemskap.


Vi yrkar därför på att en grupp som ska utreda detta ordentligt tillsätts av styrelsen.


Josef Gullholm, medlem #7650
Joel Otterloo Kuronen, medlem #8412

Motion 3:

Motion om att uppmana SvFF till bojkott av VM i Qatar.
I Norge har flera klubbar redan tagit ställning och uppmanar nu Norska fotbollsförbundet att bojkotta VM 2022 i Qatar. Vi i Sverige borde inte vara sämre utan snarast följa vårt grannlands exempel. Över 6500 arbetare från Nepal, Pakistan, Indien, Sri Lanka och Bangladesh har dött i byggandet av landets nya arenor under förhållanden som kallats för modernt slaveri, då de ofta till exempel får sin pass konfiskerade och inte kan resa därifrån. Bara detta borde vara nog för att Sverige ska bojkotta VM, men skälen stannar inte där. Det är också helt klarlagt att Qatar genom mutor och köp av röster fått VM tilldelat på ett ytterst korrupt sätt. Sverige och SvFF borde inte nedlåta sig till att legitimera Qatar genom att delta i VM, utan borde bojkotta skiten.


Vi yrkar därför att…
styrelsen får ansvar för att författa en skrivelse som framför ovanstående ståndpunkt på hemsida och i pressmeddelande.
…GAIS gentemot förbund alltid håller linjen att VM bör bojkottas.


Josef Gullholm, medlem #7650
Joel Otterloo Kuronen, medlem #8412

Text: Oscar Pettersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *