Summering av GAIS årsmöte 2021

Årsmötet 2021 genomfördes digitalt och med egentligen bara en stor rubrik på förhand. Få rockader i styrelsen och tydlighet i både verksamhetsberättelse och årsredovisning bäddade för ett lugnt möte med förhållandevis få frågetecken.

Mötet inleddes av ordförande Jonas Andersson som bland annat konstaterade att föreningen fått in nästan 100.000kr i födelsedagsgåvor sedan i torsdags, en summa som nåddes senare under kvällen. Efter att ordföranden inledde mötet ersattes han framför kameran av styrelsens suppleant Anders Fagerlund, styrelsens fotbollsansvarige Jonas Östergaard, samt huvudtränare Stefan Jacobsson.

Jacbosson talade lättsamt om säsongen och hans första år i klubben, medan Östergaard övergripande förklarade hur sportrådet arbetar. Exempelvis har en del av sportrådet under säsongen haft i uppgift att utvärdera matcher. Utvärderingarna har sedan tillsammans med statistik, som tränarna har tagit fram, legat till grund för en grundligare utvärdering som gjorts i slutet av säsongen. De båda pratade om hur man anpassat sig under årets gång vad gäller både formation, spelsystem, och truppbygge, samt vilka svagheter man har identifierat.

När de sedan bytte samtalsämne till försäsongen 2021 konstaterade både Jacobsson och Östergaard att klubben är bättre rustad i år tack vare den förbättrade kontinuiteten i lagbygget. Dessutom meddelade Östergaard att andremålvakten Oscar Ekman är tillbaka i full träning, att Daniel Hultqvist är tillbaka om 1-2 veckor, och att Richard Yarsuvat beräknas kunna träna ordentligt i mitten av april.

Vad gäller potentiella värvningar bekräftar Östergaard att klubben letar efter en anfallare, där både ett kortsiktigt alternativ (lån) eller en mer långsiktig värvning kan bli aktuellt. GAIS var nära att värva Viktor Lundberg från BK Häcken, men han hamnade istället i Helsingborgs IF. Mervan Celik nämns kort med ungefär samma ord som publicerades på hemsidan när det blev officiellt att man valt att inte förlänga spelarens kontrakt. Vad gäller mittbackar blev det tydligt att Jacobsson har stort förtroende för sina nuvarande mittbackar, och det låter som att värva en anfallare definitivt är högre prioriterat i nuläget. Östergaard öppnar dock för att det mycket möjligt kan bli två spelare till in i truppen, och att han hoppas ha truppen klar inom ett par veckor.

När Jacobsson blickar framåt ser han övre halvan av tabellen som ett rimligt mål för säsongen 2021, medan Östergaard nöjer sig med att hoppas att GAIS tar 36 poäng (Den gräns som brukar innebära kontrakt) tidigare än förra året.

Därefter tar Andersson vid igen, och öppnar mötet officiellt. Efter det så talar Andersson varmt om några gaisare som lämnat oss under det gångna året. Curt Thorstensson, Leif Andersson, Åke Lindegarth, och Björn Roslöv nämns vid namn innan en tyst minut hålls för de grönsvarta hjärtan som nu slutat slå.

Mötet fortsätter sedan med att Joakim Larsson för tredje året i rad väljs till mötesordförande. Povel Fagerström väljs till mötessekreterare och justerare tillika rösträknare blir Lars Nordin och Johan Dovstedt. Röstlängden fastställs till 202. Därefter får Andersson och kassör Hans Aulin gå igenom verksamhetsberättelsen och årsredovisningen, här sägs inget särskilt som inte redan finns med i årsmöteshandlingarna. Kortfattat nämns den förbättrade likviditeten, ett bättre ekonomiskt resultat än väntat, att spelarbudgeten för 2021 ännu inte är fullt utnyttjad, samt att man försiktigt budgeterar med en 12:e plats även nästa år. Aulin får även en fråga om hur lång tid man skriver av det nylagda konstgräset på och svarar att huvuddelen, åtminstone 90%, skrivs av på 10 år.

Sedan beslutar årsmötet om att fastställa styrelsens förslag på medlemsavgift och därefter tar Anders Björklund från valberedningen plats framför kameran. Valberedningen berömmer styrelsen för flera saker, bland annat det ekonomiska resultatet. Björklund förklarar valberedningens förutsättningar inför årsmötet, där man bland annat har fått höra önskemål från flera håll om att få in mer kompetens i styrelsen gällande marknad och partners, samt ungdomsfotboll. Sedan är det dags för val, där årsmötet beslutade att gå på valberedningens linje i samtliga fall:

Styrelsen:

Jonas Andersson (ordförande) omval, 1 år

Ulf Tollhage (ledamot) omval, 2 år

Povel Fagerström (ledamot) omval, 2 år

Hans Aulin (ledamot) omval, 2 år

Roland Blomstrand (ledamot) omval, 2 år

Anders Fagerlund (ledamot) nyval, 2 år

Mattias Segerbrand (suppleant) nyval, 1 år

David Perhed (suppleant) nyval, 1 år.

Revisorer:

Charlotta Billing (auktoriserad revisor) nyval

Gunnar Andersson (revisor) omval

Lina Henriksson (revisorsuppelant) omval

Göran Ekström (revisorsuppleant) omval

I samband med valen tackades även Jonathan Åström (ledamot), Johan Erlandsson (suppleant), och Lars-Göran Järelöv (revisor) för sina insatser i klubben.

Björklund får sedan frågan om det inte finns några kvinnor som vill verka i GAIS styrelse. Björklund svarar på liknande sätt som han gjorde när han fick ungefär samma fråga på årsmötet 2020, och tillägger att ett första steg skulle kunna vara att välja in en kvinna i valberedningen, för att sedan hitta någon som skulle kunna tänka sig ta plats som suppleant och vidare ta en plats i styrelsen.

Sedan får de nya suppleanterna Mattias Segerbrand och David Perhed presentera sig och berätta lite om sina bakgrunder innan man tackar av Bert Granberg i valberedningen som valt att inte fortsätta sitt uppdrag, och hans ersättare Lallo Fernandez väljs in av medlemmarna.

Efter att personvalen är avklarade går mötet sedan vidare till motioner och styrelsens förslag. Den som läst dessa inför årsmötet vet om att styrelsens enda förslag är mycket likt den första motionen som behandlar systemet Video Assistant Referee (VAR) och dess eventuella plats i svensk fotboll. Styrelsens förslag går igenom, vilket kortfattat innebär att GAIS skall arbeta och vid tillfälle rösta emot införandet av VAR i svensk fotboll. Årsmötet anser därmed även motion nummer 1 besvarad.

Till slut är det sedan dags för mötets mest intressanta punkt på förhand. Motion nummer 2, om världsmästerskapet i Qatar 2022. Motionären Josef Gullholm får ordet och säger kortfattat att han är nöjd med det som sägs i motionen och det som kommunicerats ut i media de senaste dagarna. Därefter får Roland Blomstrand ifrån styrelsen (som alltså föreslagit att motionen skall avslås) svara å styrelsens vägnar. Han betonar att styrelsen delar kritiken som framförts mot mästerskapet och arbetsförhållandena i Qatar, samt hur landet fick mästerskapet från första början. Men konstaterar också att kvalet till VM börjar redan 10 dagar efter årsmötet, och att en protest kanske borde iscensatts tidigare. Styrelsen tror inte att ett krav på bojkott i nuläget skulle ge någon effekt. Vidare vill man vara säkra på att man inte tar beslut som är för politiska med risk för att alienera medlemmar. Gullholm svarar Blomstrand innan ett antal medlemmar begär ordet. Samtliga ger sitt stöd till motionen och förklarar varför.

Efter lite tekniskt strul är det sedan dags för omröstning. Resultatet är en tydlig seger för motionärerna med 75% utav rösterna. 10% avstod från att rösta, och 15% gick på styrelsens linje och röstade för avslag.

I nästa omröstning, om motion nummer 3 som behandlar GAIS On, väljer årsmötet att ta styrelsens sida, och motionen avslås med 61% av rösterna. Under övriga frågor får styrelsen en fråga kring hur de arbetar kring spelmissbruk och matchfixning. Då får Andersson ordet igen, och förklarar lite om klubbens arbete kring den pågående polisutredningen gällande matchfixning. Med det så lämnar mötesordförande Larsson över klubba och ord till ordförande Andersson, som avslutar mötet med att tacka Larsson och Fagerström för att ha lett mötet, samt de personer som avslutat sina uppdrag i klubben under året.

Text: Oscar Pettersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *