Sammanfattning av medlemsmötet

På restaurang Tolvan med utsikt över ett nedsläckt Gamla Ullevi hölls på torsdagskvällen 9:e december årets andra medlemsmöte. Ett 50-tal medlemmar hade tagit sig dit för att delta och ställa frågor kring degraderingen, strategin framåt och statusen i föreningen i övrigt. 

Ordförande Jonas Andersson öppnade mötet med att hälsa de närvarande medlemmarna välkomna och uttrycka sin besvikelse över föreningens situation. 

Behovet av ansvarsutkrävning för uppkommen situation diskuteras och Andersson uppger att han delvis på grund av signaler att han saknar förtroende från personer i och runt föreningen och delvis i syfte att ge resten av styrelsen arbetsro, tillsammans med Jonas Östergaard under gårdagen (onsdag 8:e december) meddelade sin planerade avgång vid årsskiftet. Samtidigt nämner Andersson att han i samband med styrelsemöten under veckan uppmanat resterande styrelse att fortsätta sina uppdrag fram till nästa årsmöte. Roland Blomstrand, vice ordförande kommer vara tillförordnad ordförande tills dess. Andersson meddelade också att GAIS planerar att spela även nästkommande säsong på Gamla Ullevi och att målsättningen är att avancera från Division 1 södra nästkommande säsong. Därefter tackar han för förtroendet under sina år som ordförande.

Efter det tar kassör Hans Aulin vid för att informera om det ekonomiska läget. Aulin börjar med att säga att ekonomin är relativt god och att GAIS har omsatt ungefär 30 miljoner kronor under 2021. GAIS har gjort ett positivt resultat på cirka två miljoner och likviditeten är på samma nivå som under föregående år. Därefter går Aulin över till att prata om framtiden. Han konstaterar att mer pengar behövs, men att situationen är under kontroll. På grund av degraderingen beräknas föreningen tappa ca 12-14 miljoner kronor i intäkter. I samband med diskussioner om akademins finansiering och hur inkomstbortfallet påverkar representationslaget lyfts frågor kring fördelning av pengar mellan A-lag kontra akademi. Aulin uppger att akademins finansiering till stor del består av öronmärkta pengar som inte kan komma att omfördelas till A-laget. Det meddelas att det kommer att ske en avsevärd neddragning i spelarbudgeten. På den positiva sidan meddelas att GAIS Open har gått med vinst och att GAIS har fått ersättning för inkomstbortfall under pandemin.

Därefter får fotbollsansvarig Jonas Östergaard ordet. Även han beklagar situationen och meddelar återigen sin avgång. Han fortsätter med att diskutera den strategi som fanns för akademin om klubben fortsatt hade spelat i Superettan och konstaterar att planen ska genomföras när klubben åter är i Superettan. Vidare nämner Östergaard att det mål på kontinuitet inom truppen som har satts upp nu inte kan följas. Av den trupp som fanns under året är 10 spelare fortsatt kontrakterade. Dessa är: Emin Grozdanic, Adam Egnell, Harun Ibrahim, Julius Lindberg, Donat Zejnullahu, Viktor Alexandersson, Nuha Jatta, Daniel Hultqvist, Youssef Fayad, och Erik Westergärds. Rörande resterande spelare och frågan om en ny tränare säger Östergaard att förhoppningen är att ha en huvudtränare på plats samt fyra spelare till kontrakterade till årsskiftet. Samtidigt hoppas han att degraderingen kommer innebära en lättare väg in för spelarna i akademin. Vad Stefan Jacobssons roll i framtiden kommer vara är fortfarande under diskussion.

Avslutningsvis öppnades det upp för frågor som i huvudsak berörde tre kategorier: utvärdering av styrelsen och sportrådets arbete, ekonomiska frågor och övriga frågor. Angående degraderingen svarade Jonas Östergaard att strategin med en satsning på kontinuitet inte hade gett resultat, att truppbygget inte har lyckats och att många rekryteringar inte heller har lyckats. På en fråga om det är strategi eller implementering som inte fungerat så svarar han att det huvudsakligen är genomförandet som misslyckats. Fortsättningsvis uppkom många frågor om hur säsongen ska utvärderas.

En medlem meddelade även att en grupp supportrar har uppmanat styrelsen att anlita en extern part för att utreda föreningen i syfte att eventuellt hitta problem och svagheter som vi själva inte lyckats identifiera, och bad styrelsen utveckla sitt svar på detta som redan meddelats till berörda supportrar. Andersson svarade att anledningen till att man avböjt att tillsätta en sådan utredning dels är på grund av kostnaden det skulle medföra, och dels för att man tvivlar på att det skulle kunna ge några nya svar. Han nämner att styrelsen däremot tänker utvärdera säsongen själva, och att man ämnar presentera den utvärderingen på ett extrainsatt medlemsmöte i februari.

De ekonomiska frågorna handlade om hur nya partners ska lockas och hur situationen på kansliet ser ut. Jonas Andersson nämner att det kommer ske nedskärningar på sportkontoret på grund av arbetsbrist. Det kom också andra frågor; bland annat hur t.f. ordföranden Roland Blomstrand ser på framtiden. Blomstrand svarade att situationen ser bättre ut nu än när han var med i styrelsen 2003 när GAIS spelade i dåvarande division 2. Vidare nämnde han flera gånger att det är genom ett gemensamt arbete vi kan komma tillbaka till Superettan.

Innan mötet avslutades fick valberedningens ordförande Anders Björklund ordet. Björklund kallade det för extraordinära förhållanden då två i styrelsen, varav en är ordförande, valt att avgå. Han fortsatte med att processen är igång och att möten kommer hållas med intresseföreningar i GAIS. Vidare besvarades en fråga som ställts tidigare under kvällen om huruvida valberedningen tänkt ställa sina platser till förfogande. På vilket valberedningen med Björklund i spetsen förklarade att de i en medlemsstyrd förening givetvis alltid är, då medlemmarna endast behöver rösta annorlunda på ett ordinarie eller extrainsatt årsmöte för att byta ut vederbörande. Det lyftes även att medlemmar i GAIS som inte är medlemmar i någon av dessa föreningar lättare ska kunna ge sina åsikter. Björklund ville till sist poängtera att valberedningen alltid är tillgängliga för förslag och åsikter.

Med det gick kvällen mot sitt slut och Jonas Andersson tackade medlemmarna för mötet och sin tid som ordförande.

Text: Alva Hedlund och Vincent Siekkinen Franzén

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *