Krönika: Sätt grunderna

För ett tag sedan skrev jag en text där jag kritiserade den tidigare styrelsen, och pekade både på vissa specifika beslut och utmaningar i föreningen samt ett par övergripande problem som föreningen dras med i dagsläget. Men att kritisera och visa upp vad som inte fungerar och vilka felbeslut som tagits är ganska enkelt, så låt oss diskutera vad som bör göras framöver. Följande är en redogörelse för vad jag anser är några av föreningens största utmaningar under det kommande året, och ett par förslag på förändringar jag tror behöver göras för att vi skall kunna börja komma till rätta med dem.

Kommunikation

En käpphäst för många som kritiserat föreningen de senaste åren. Ibland har den officiella kommunikationen varit för långsam, ibland har den varit för oprofessionell, ibland har den varit bristfällig på andra sätt, eller bara saknats helt. Det är så klart ett brett ämne, och det finns en poäng i att hålla isär saker som information, innehåll, sociala medier, och medlems- eller årsmöten. Men sanningen är att samtliga har fallerat vid flera tillfällen. Det skall dock sägas att jag bortser från den interna kommunikationen här, då den är svår att bedöma utifrån.

Här har många medlemmar, inklusive jag själv, förespråkat en anställd kommunikatör. Möjligheten till det försvann dessvärre med degraderingen i december, så vad borde vi göra nu? Jag föreslår en återgång till grunderna. Sätt tydligare prioriteringar och se till att de mest grundläggande delarna fungerar bra innan vi går vidare till att utveckla annat. Vad är grunderna i en förenings kommunikation? Information. Den behöver vara precis, professionell, och nå medlemmarna i god tid. Alltid. Det är relativt lite nödvändig information som en förening som GAIS går ut med under en given tidsperiod, det skall gå att göra bra. Ett exempel är kommunikationen kring de tre miljonerna man hoppas kunna öka intäkterna med under året. Ett annat kan vara från tidigare i vinter, när det tog flera timmar för föreningen att få ut information om matchdag och tid för kvalet mot Dalkurd, trots att man alltså hade fått informationen själva. Kommunikationen kring Adnan Marics skada förra året var också den bristfällig och otydlig. 

Föreningen behöver definiera vad som är viktigt för medlemmarna att få veta, och sedan bestämma hur den delen av kommunikationen skall prioriteras så att den kan skötas som den bör. Saker som sociala medier, motståndarkollar, och intervjuer på gais.se får bli nedprioriterade om så krävs, i synnerhet när vi tillhör ettan södra. Det hade dessutom varit intressant att få en analys av hur mycket man faktiskt får ut av att vara aktiv på sociala medier. Min känsla (som jag dock inte kan backa upp med någon helst statistik) är att det är betydligt viktigare för större klubbar som aktivt bygger ett starkt varumärke än för en förening som inte ens anser sig ha råd med en anställd materialförvaltare. GAIS har dock tidigare ibland lyckats rätt bra med att sticka ut lite och vara lite tuffa på sociala medier, men det är en sådan fin linje mellan det och grejer som bara blir töntiga att det krävs någon med en oerhörd precision som sköter den biten om det ska bli bra. Därav kanske det är läge att låta den biten ligga på is ett tag och prioritera sin aktivitet även på sociala medier.

Ideella resurser och souvenirer

Här bakar vi ihop två väldigt korrelerade punkter. Hanteringen av ideella resurser och försäljningen av souvenirer. Något som fungerat lite olika bra de senaste åren, men som till stor del verkar ha fungerat uselt förra året. Haveriet med de ideellt designade tröjorna som såldes på julmarknaden avhandlades redan i förra texten, och även styrningen av redaktionen som sköter gais.se har blivit kritiserad av personer som tidigare varit ideellt engagerade. Vad gäller resultatet har inte heller produktionen av souvenirer imponerat. Oerhört få nya tillskott på gaisare.se, trots en uppenbar vilja från personer som arbetat ideellt att producera nytt material. Organisationen verkar vara det som brister, och här måste ansvar fördelas om så att den här potentiella inkomstkällan realiseras bättre. GAIS är en förening som gärna är stolta över sin kreativitet, använd det. Se till att funktionerna som behövs runt souvenirförsäljningen finns på plats och sköts på ett smidigt och proffsigt sätt av kompetenta personer. Personer som dessutom har tillräckligt med tid för att göra det på rätt sätt. Även här hade det såklart varit önskvärt med en anställd som kunde ta ansvaret, men inte heller det lär rymmas i en budget för division 1.

GAIS har dessutom ofta poängterat, från alla möjliga håll, hur engagerade och lojala supportrar föreningen har. Den senaste tiden har styrelsen också pratat mycket om att vi behöver göra det här tillsammans, men verkar mest vilja utnyttja det engagemanget för att få in ekonomiska donationer. Återigen, vad har man gjort för att faktiskt engagera medlemmar och supportrar, mer än att upprepa sina mantran? Föreningen måste se till att ideella resurser nyttjas på ett bra sätt, och att personer som vill hjälpa till får möjlighet att göra det om de kan bidra med något. Jag är övertygad om att just den här resursen är väldigt stor, inte bara med ettan-mått mätt. Men den måste tas väl om hand för att den skall bli en tillgång, och inte förbli outnyttjad potential som vi gärna stoltserar med helt utan anledning.

Anställningar och övrig organisation

Till sist sitter föreningen nu i en situation där ett antal nyanställningar skall göras till sportkontoret. Något som är absolut nödvändigt för att föreningen ska utvecklas i rätt riktning. Med en så pass liten organisation som GAIS har är varje anställning oerhört viktig, och processen för att genomföra dem bra måste vara professionell, effektiv, och ge önskvärda resultat. Här är det nog dags att överväga om inte budgeten för dessa anställningar bör ökas för att tjänsterna skall bli attraktiva för rätt sorts personer. Dessutom måste man fråga sig om det är rätt spår att fortsätta anställa redan initierade, passionerade gaisare. Eller om det är dags att söka folk med kompetenser helt utifrån, som kan komma in med ett nytt perspektiv. Det hade dessutom minskat risken för fortsatt ryggdunkande och skapandet av en klubb för inbördes beundran.

Sätt de här grunderna. Se till att fundamenten i föreningen fungerar inte bara okej, utan bra. Så kan vi bygga vidare på det. GAIS har en tveklös potential, som de flesta gaisare gärna lyfter fram. Att börja ta vara på den för att bygga en grund att stå på, så att vi sedan kan utveckla hela föreningen tillsammans, är sättet att ta oss dit vi vill vara.

Text: Oscar Pettersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *